Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor de website: www.rwpanels.be en aanverwante domeinen.

 

Uitgebaat door: RW Panels, Eekhoutstraat 26, 8755 Ruiselede, BE 0723.611.882. 

 

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. RW Panels houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door RW Panels verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, versturen van infobrieven, correct registreren van domeinnamen, opzetten van hostingaccounts, aanvragen van SSL-certificaten, facturatie. RW Panels streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang. 

 

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

 

Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier en/of het gratis offerte-aanvraagformulier. 

 

3. Verstrekking aan derden

 

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Om er voor te zorgen dat één of meerdere domeinnamen op de juiste gegevens geregistreerd staan, moeten we u gegevens delen met de centrale Registry voor die domeinnaamextensie. Voor sommige extensies werken we met een tussenpersoon en dienen we uw gegevens ook te delen met die tussenpersoon. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het verwerken van de specifieke registratie die u bij ons heeft gedaan. 

 

Indien u één of meerdere domeinnamen registreert die worden beheerd door een Registry buiten de Europese Unie, dan dienen we uw gegevens dus ook te delen met deze niet-Europese Registry.

 

Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden.

 

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 

 

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

 

4. Bewaarperiode

 

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 

 

Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  

 

5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 

 

U heeft ten allen tijde recht:

  • op het inzage krijgen in uw persoonsgegevens
  • op correctie van uw persoonsgegevens
  • op vergetelheid van uw persoonsgegevens
  • op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
  • op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Dit kan u zelfstandig doen via een link die zich onderaan de contactpagina en onder elk ander in te vullen formulier bevindt. Daar dient u uw mailadres te bevestigen. Naar dit persoonlijk e-mailadres wordt automatisch een link gestuurd. Via deze link kan u uw persoonlijke gegevens raadplegen en/of aanpassen en/of verwijderen. www.rwpanels.be/gdpr/.

 

6. Cookies

 

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

 

7. Klachten

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds telefonisch bereiken op +32 470 55 15 39 of via mail op info@rwpanels.be. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.  

 

 

8. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 25/05/2020).

Contact

Eekhoutstraat 26, 8755 Ruiselede

+32 470 55 15 39

info@rwpanels.be

BE 0723.611.882